Barion Pixel

Általános szerződési feltételek és adatvédelmi irányelvek

 1. Preambulum

  A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az ABSOLUT PYRO Kereskedelmi, Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) termékeit és a szolgáltatásait igénybe vevő fogyasztó és fogyasztónak nem minősülő ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) (Társaság és Ügyfél a továbbiakban együtt: Felek) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

  A Társaság főként pirotechnikai termékek (továbbiakban: Termék vagy Termékek) forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. A tevékenysége körében kínált termékek egyrészről a raktárként és átvételi pontként működő 2120 Dunakeszi, Bagoly utca 5. (továbbiakban: Raktár és átvételi pont) személyesen, másrészről a www.absolutpyro.hu és a www.pirofutar.hu alatti webshopot is tartalmazó honlapon (továbbiakban: Honlap) érhetőek el.

 1. A Társaság adatai és elérhetőségei

cégnév: ABSOLUT PYRO Kereskedelmi, Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 2120 Dunakeszi, Bagoly utca 5.

raktár és átvételi pont: 2120 Dunakeszi, Bagoly utca 5.

nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

nyilvántartási szám (cégjegyzékszám): Cg. 13-09-147618

adószám: 13476100-2-13

közösségi adószám: HU13476100

törvényes képviselő: Losonczi Lóránt ügyvezető

alapdíjas telefonszám: +36 27 344 133

e-mail: [email protected]
web: www.absolutpyro.hu és a www.pirofutar.hu

bemutatótermek nyitva tartása: hétköznap 8 óra 30 perc – 16 óra 30 perc között (a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések ettől eltérő nyitva tartási időt is megállapíthatnak) 

 1. Az ÁSZF hatálya

  Az ÁSZF hatálya – attól eltérő egyértelmű írásbeli megállapodás hiányában – a Társaság által értékesített valamennyi Termék értékesítése tárgyában megkötött minden jogügyletre kiterjed, függetlenül attól, hogy annak létrejötte a Holnapon keresztül, avagy egyedi ajánlat alapján történt.

  Az ÁSZF hatálya mind a fogyasztókkal, mind a fogyasztónak nem minősülő Ügyfelekkel megkötött jogügyletekre kiterjed. [A Ptk. 8:1. § (1) bek. 3. pontja alapján fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy; míg 4. pontja alapján vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy]

  Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint a 13. pontban felsorolt jogszabályok az irányadók.

  Az Ügyfél bármely Termék megvásárlásával a jelen ÁSZF-et magára nézve teljes egészében elfogadja és kötelezőnek ismeri el.

 1. A vásárlás menete

4.1. Általános tudnivalók

Az Ügyfél a 4. pontban részletezettek szerint a Honlapon keresztül vásárolhat a Társaság által értékesítésre kínált Termékekből, mely jogügylet a Ptk. 6:215. §-ban meghatározott adásvételnek minősül, így a Társaság a Termék tulajdonjogának átruházására, az Ügyfél pedig a vételár megfizetésére és a Termék átvételére köteles.

A Társaság a Ptk. 6:216. §-ban előírt módon a tulajdonjogát a teljes vételár kiegyenlítéséig fenntartja.

A Társaság vállalja a Termék Ügyfélhez történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át az Ügyfélre, amikor az Ügyfél vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a Terméket.

A Társaság a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles az Ügyfél rendelkezésére bocsátani a Terméket.

A Honlapon lehetőség van regisztráció nélküli vásárlásra, így az Ügyfél maga döntheti el, hogy regisztráció nélkül, már regisztrált ügyfélként a saját fiókjába történő belépést követően, avagy új regisztrált ügyfélként kíván vásárolni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy bizonyos fiókokkal (pl. Facebook, hotmail) történő regisztráció esetén nem létesül kapcsolat a Webshoppal, így a rendelés a Társasághoz nem érkezik meg. A Társaság a Honlapon kívüli fiókkal történő regisztrációból fakadó problémákkal kapcsolatban mindennemű felelősségét kizárja. Ha az Ügyfél korábban már regisztrált, úgy a megadott e-mail címével és jelszavával tud belépni a saját fiókjába. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor a vásárláshoz szükséges adatok rögzíthetőek, amelyeket a rendszer eltárol és a legközelebbi bejelentkezés alkalmával ezeket már nem szükséges újból megadni. Regisztráció nélküli vásárlás esetén is szükséges a számlázási név és szállítási cím megadása.

4.2. A Termék kiválasztása

A kiválasztott terméket a „Kosárba teszem” gombra kattintva lehet a terméket a virtuális kosárba helyezni. A kosárba több terméket is behelyezhető.

Az Ügyfél a Honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot és ezen belül az egyes Termékeket. Az egyes Termékekre gombra kattintva megtalálható a Termék fotója, cikkszáma, ismertetője és ára. (Egyes Termékek esetében illusztrált fénykép került feltüntetésre – a fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem tartozékai a Terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül.) 

4.3. Kosárba helyezés

A Termék kiválasztása után az Ügyfél a „Kosárba teszem” gombra kattintva helyezheti (tetszőleges darabszámban) a Terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne. Ekkor a rendszer értesíti arról, hogy a kosárba sikeresen belekerült a kiválasztott Termék, itt lehetőség van egyből a kosár tartalmához lépni vagy tovább válogatni.

A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti Termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb Termékek helyezhetőek, illetve a kívánt termékszám megváltoztatható.  

4.4. A Kosár megtekintése

A Honlap tetején a fenti menü sáv jobb felső sarkában található „Kosár megtekintése” ikonra kattintva bármikor ellenőrizhető a kosár tartalma, ahol lehetőség van a kiválasztott Termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a Termék darabszámát megváltoztatni.  

4.5. Rendelés összesítés és vásárlói adatok megadása

Ha az Ügyfél mindent rendben talál a “Megrendelés” gombra kattintva a megrendelés feladása következik. 

4.6. Szállítási információk

A szállítási információk pontos kitöltése szükséges. A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező. 

4.7. Fizetési mód választása

A „Fizetési mód” mezőben megjelölhető, hogy az Ügyfél milyen fizetési módot választ, valamint megadhatja a számlázási címét. Amennyiben szállítási cím nem kerül kitöltésre, akkor a rendszer a szállítási címnek automatikusan a számlázási címet használja.   

4.8. Fiók létrehozása/Bejelentkezés

A fenti mezők kitöltésével az Ügyfél beléphet saját regisztrált fiókjába, amennyiben ezzel még nem rendelkezik, úgy a regisztrációs adatok megadásával létrehozhat egyet.  

4.9. Összegzés és a vásárlás véglegesítése (ajánlattétel)

Az adatok megadásával egyidejűleg az Ügyfél megtekintheti az általa megadott elérhetőséget, szállítási, és fizetési adatokat, a kiválasztott Termékeket, továbbá a részletezett, illetőleg a teljes bruttó végösszeget.

Amennyiben a kosár tartalma megfelel a megrendelni kívánt Termékeknek, valamint az adatok helyesek, úgy a „Tudomásul veszem és elfogadom a(z) Vásárlási feltételek-et és a rendeléssel járó fizetési kötelezettséget” jelölőnégyzet kipipálását követően a „Megrendelés megerősítése” gombra kattintva zárható le megrendelés.

A Honlapon közölt információk nem minősülnek a Társaság részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén az Ügyfél minősül ajánlattevőnek és a szerződés az Ügyfél által a Honlapon keresztül tett ajánlatnak a Társaság általi elfogadásával jön létre.

Az Ügyfél a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni és nyilatkozata – a Társaság jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Az Ügyfelet az ajánlata 24 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ügyfél ajánlatát a jelen ÁSZF szerint 48 órán belül nem igazolja vissza a Társaság, úgy az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttsége alól. 

4.10. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Az Ügyfélnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelés leadását követően a Társaság egy automatikus válasz üzenetet továbbít. Kérjük, hogy erre a válaszüzentre ne teljesítsenek fizetést! A Társaság legkésőbb az Ügyfél ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ügyfél ajánlatát, ez az e-mail tartalmazza a rendelés részleteit. A szerződés az Ügyfél által tett ajánlatnak a Társaság általi elfogadásával jön létre.

Honlapon keresztül történő vásárlás esetén az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 (harminc) nap, hacsak a Társaság ennél hosszabb időtartamot nem jelölt meg. 

4.11. Külföldre történő értékesítés

A Társaság nem különbözteti meg a Magyarország területén és az azon kívüli vásárlókat. A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, a Társaság nem köteles más nyelven kommunikálni. A Társaság nem köteles megfelelni az Ügyfél állama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek vagy, hogy tájékoztassa a külföldi Ügyfelet ezekről a követelményekről. A Társaság eltérő rendelkezés hiányában a magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében. Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés a Társaság által meghatározott pénznemben valósul meg. 

 1. Fizetéssel kapcsolatos rendelkezések

  Termékvásárlás esetén – az utánvétellel történő fizetés esetét leszámítva – a Társaság a teljesítést kizárólag a vételár hiánytalan teljesítését (bankszámláján való jóváírását) követően kezdi meg.

  A raktár és átvételi ponton készpénzes és bankkártyával történő fizetés egyaránt lehetséges. Fizetéskor a Társaság nyugtát, elektronikus számlát vagy az Ügyfél előzetes kérésére papíralapú ÁFÁ-s számlát állít ki.

  A Honlapon keresztül történő vásárlás esetén a fizetés bankkártyával, banki átutalással, utánvéttel, avagy raktár és átvételi ponton történő átvétel esetén készpénzben lehetséges.

Banki átutaláshoz szükséges adatok: 

Bank neve:                               K&H Bank Zrt.
IBAN Bankszámlaszám HUF:  HU11 10402018-50527067-55481001
IBAN Bankszámlaszám EUR:  HU11 10402018-50527067-55481008
SWIFT kód:                              OKHBHUHB

Bankkártyás fizetés:

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt., a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A Társaság a Honlapon keresztül történő vásárlás esetén a fizetés teljesítését követően elektronikus számlát állít ki az Ügyfél által megadott email címre. Az Ügyfél a vásárlásával kifejezetten elfogadja, hogy részére elektronikus számla kerüljön kiállításra, amely egyben elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül.

A Honlapon, illetőleg a Raktár és átvételi pontokon megjelenített árak forintban értendők és tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adót, mely alól kivételt képeznek azon gazdálkodó szervezetek részére szóló ajánlatok, ahol kifejezetten és egyértelműen nettó összeg + áfa kerül feltüntetésre.

Késedelmes fizetés esetén a Társaság a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult. Amennyiben az Ügyfél gazdálkodó szervezetnek minősül, úgy a Társaság

a Ptk. 6:155. §-ban meghatározott mértékű vállalkozások közötti késedelmi kamatot, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényben megjelölt behajtási költségátalányt jogosult érvényesíteni. Fizetési késedelem esetén a kamatszámítás kezdő időpontja az esedékességi idő lejártát követő első nap.

Amennyiben az Ügyfél korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza a Társasághoz, a Társaság a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti. A Társaság visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett Termék esetén az Ügyfél más pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt a Társaság nem kapja meg teljes mértékben a vételár és a szállítási díj összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, a Társaság a vételár kiegészítésére hívhatja fel az Ügyfelet. 

 1. Átvétel és Szállítás, Visszaküldés

  A Raktár és átvételi ponton vásárolt Termékek átvétele – amennyiben az a helyszínen elérhető – a helyszínen történik.

  A Honlapon vásárolt Termékek átvétele – az Ügyfél választása szerint – történhet személyesen a Raktár és átvételi pontokon, avagy futárral történő kiszállítás útján az Ügyfél által megadott helyszínen.

  Ettől eltérő megállapodás hiányában a vételár nem tartalmazza a szállítás díját. 39.999 Forint vásárlás esetén a szállítás ingyenes. A szállítás egy alkalommal nettó 5.000 Ft (azaz öt ezer forint). A Társaság az újbóli szállítást kizárólag a szállítási díj bankszámláján történő jóváírását követően teljesíti.

  A Társaság kizárólag a Termék kiszállításáról gondoskodik, a kiszállításba nem tartozik bele a Termék mozgatása, lepakolása, a lepakoláshoz történő eszközök (pl. a szállítási helyszínen daru) biztosítása, ezen eszközről az Ügyfél köteles gondoskodni. Amennyiben a Termék átadása amiatt hiúsul meg, mert az Ügyfél nem biztosította a lerakodáshoz szükséges feltételeket, úgy a Társaság a Terméket visszaszállítja és 3 naptári napig díjmentesen/1000 Ft napi díjért saját raktárában tárolja. A Társaság a 15. naptári napot követően – a szállítási és egyéb esetlegesen felmerülő költségei levonását követően – elállhat, az Ügyfél által megfizetett vételárat az Ügyfél részére visszafizeti, egyúttal a Terméket más részére értékesítheti.

  Fogyasztónak minősülő Ügyfél elállása esetén a Termék visszaküldésének közvetlen költségét a fogyasztónak minősülő Ügyfél viseli, azzal, hogy a visszaküldéshez vagy a Társaságot vagy pirotechnikai termékek szabályszerű szállítására jogosult személyt vehet igénybe.

Sikertelen átadás, tárolás (raktározás)

Az Ügyfél köteles az egyeztetett időpontban az átvételről gondoskodni. Ennek elmaradása sikertelen kézbesítésnek minősül, mely esetben az újbóli kiszállítás díjköteles.

Abban az esetben, ha a Terméket az Ügyfél az egyeztetett időpontban nem vette át, úgy a Társaság a Terméket a saját raktárába visszaszállítja és ott tárolja. A Társaság a 15. naptári napot követően – a szállítási és egyéb esetlegesen felmerülő költségei levonását követően –   elállhat, az Ügyfél által megfizetett vételárat az Ügyfél részére visszafizeti, egyúttal a Terméket más részére értékesítheti.

Amennyiben a csomag a kiszállításkor sérült, úgy az Ügyfél köteles azt haladéktalanul jelezni a Társaság felé/futár felé, a jelzés hiányában a csomag sérülésmentesnek tekintendő.

 1. Termékcsere, Szavatosság és jótállás

Szavatosság és jótállás

A Társaság az esetlegesen felmerülő jótállási és szavatossági igények tekintetében a vonatkozó 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendeletben foglalt kötelezettségeket vállalja. Felek rögzítik ugyanakkor, hogy jótállási és szavatossági igény nem érvényesíthető a Társasággal szemben azon hibajelenségek esetében, amelyek:

 • illetéktelen beavatkozásból,
 • nem megfelelő tárolásból
 • elemi csapásból,
 • rongálásból, nem rendeltetésszerű használatból adódnak.

Fogyasztóval szembeni szavatossági és jótállási többletkövetelmények

A Társaság a termékértékesítés körében a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapján az alábbiakról tájékoztatja a fogyasztónak minősülő Ügyfelet: 

 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön hibás teljesítés esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (Termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

 1. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a vállalkozás jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 1. Szerződés megszűnése

  A jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződés megszűnik

 • a mindkét fél által történő szerződésszerű teljesítéssel;
 • a fogyasztónak minősülő Ügyfél elállási jogának gyakorlásával, az elállás Társaság általi kézhezvételének napján;
 • a fogyasztónak minősülő Ügyfél általi felmondással;
 • a felek közös megegyezésével;
 • a jelen ÁSZF-ben részletezett egyéb esetekben.
 • Társaság elállásával.

A Társaság a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1-2 mellékletei alapján az alábbiakról tájékoztatja a fogyasztónak minősülő Ügyfelet:

 

 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási mintatájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a Terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: ABSOLUT PYRO Kft. (székhely/postai cím: 2120 Dunakeszi, Bagoly utca 5.; telefon: +36 27 344 133; e-mail:[email protected] és/vagy [email protected]). Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. 

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a Terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 

Ön köteles számunkra a Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a Terméket. A Termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. 

 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi Termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: 

 1. Felelősség

A Termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

Az Ügyfél a Honlapon a megvásárolható Termékek lényeges tulajdonságairól az egyes Termékeknél szereplő leírásokban talál tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek. A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak. 

Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

Az Ügyfélnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha már a következő oldalra lépett). A Társaság felhívja a figyelmet, hogy az Ügyfél felelőssége a pontos adatbevitel, hiszen a Termék számlázása, illetve szállítása ezek alapján történik. A Társaság jogosult a hibás adatbevitelből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét az Ügyfélre hárítani. A Társaság a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért a felelősségét kizárja. A Társaság felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. 

Eljárás hibás ár esetén

A Társaság nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért. Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül különösen:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék),
 • az olyan esetek, amikor nyilvánvaló, hogy a Termék nem az igazolható piaci áron került feltüntetésre és a Társaság nem kedvezménnyel értékesíti a (pl.: nyilvánvalóan elírt ár: 10 000 Ft helyett 1000 Ft-ért feltüntetett ár).

Igazolt piaci árnak az árukereső oldalak szerinti átlagár tekintendő. Hibás ár feltüntetése esetén a Társaság felajánlja a Termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában az Ügyfél eldönteni jogosult, hogy megrendeli valós áron a Terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül eláll a megrendeléstől.

Előfordulhat, hogy a Honlapon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre tekintettel a Társaság fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy egészben, felajánlhatja továbbá más hasonló Termékkel való helyettesítést. Részben történő teljesítésre, illetőleg más Termékkel való helyettesítésre kizárólag az Ügyfél egyértelmű előzetes elfogadása esetén kerülhet sor. Amennyiben a megrendelés visszautasításra kerül, de a vételárat az Ügyfél már megfizette, részére az összeg 5 munkanapon belül hiánytalanul visszajár. Részben történő teljesítés, illetőleg más Termékkel való helyettesítés esetén a felek az árkülönbözetet 5 munkanapon belül elszámolják egymással.  

A Társaság teljes egészében kizárja a felelősségét olyan előre nem látható körülmények miatt, amelyek a szállítást késleltetik, vagy akadályozzák (pl.: időjárási körülmények, útzár, járványok, sztrájk, stb.) 

 1. Panaszkezelés és jogorvoslat

  A vásárlók könyve a Társaság székhelyén elérhető. A Társaság minden bejegyzésre 30 napon belül írásban válaszol.

A Társaság tájékoztatja az Ügyfelet, hogy panasz esetén, valamint a Termék minőségével, a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyekben a vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes békéltető testülethez fordulhatnak. A békéltető testület eljárásáról részletesen a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezik. Az egyes békéltetőtestületek elérhetőségei a https://bekeltetes.hu/ címen megtalálhatóak. A Társaság székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelye, elérhetőségei: 

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: [email protected]

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186 

 1. Adatkezelés

  A személyes adatok kezelése a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések maradéktalan betartása mellett, azoknak megfelelően történik.

  Az Ügyfél a Honlap használatával, illetőleg a Termékek megvásárlásával a Társaság www.absolutpyro.hu vagy www.pirofutar.hu link alatt, valamint a székhelyén papíralapon is hozzáférhető és megismerhető adatkezelési és adatvédelmi szabályzatát magára nézve kötelezőnek fogadja el. Személyes adatok harmadik félnek történő átadása kizárólag az adatkezelési és adatvédelmi szabályzatnak megfelelően történik.

  A Társaság felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy a jelszavát bizalmasan kezelje, ne adja át arra illetékteleneknek. A Társaság a jelszóval, annak kiadásával, annak elvesztésével összefüggő kárral kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja.

 1. Vegyes rendelkezések

  Az Ügyfél a Honlapon való böngészéssel tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlap, valamint a Termékek a Társaság döntése alapján bármikor megváltoztathatók.

  A Honlapon található tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak. Annak részben, vagy egészben történő bárminemű felhasználása kizárólag a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulásához kötött.

  A Társaság nem áll magatartási kódex hatálya alatt.

  A Felek jelen ÁSZF alapján megkötött jogviszony teljesítése során a nyilatkozataikat kizárólag írásban, magyar nyelven, a Társaság részére a bevezető részben feltüntetett, míg az Ügyfél részére az általa megadott elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni. Az e-mail kommunikáció írásbelinek tekintendő. A Felek az egymáshoz címzett küldeményeket azon a napon tekintik kézbesítettnek, amikor az a másik félhez megérkezett. Az e-mailen küldött üzenetek az olvasási visszaigazolás alapján tekintendő kézbesítettnek. Abban az esetben, ha a kommunikáció postai úton történik, úgy a sikeres kézbesítés időpontjának a tértivevényen feltüntetett dátum tekintendő. Amennyiben a küldemény „nem kereste”, „elköltözött”, vagy „címzett elégtelen” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, úgy a második sikertelen kézbesítést követő 5. munkanapon a küldemény kézbesítettnek tekintendő (kézbesítési fikció).

  A Felek a jelen ÁSZF alapján megkötött jogviszony teljesítése során egymással kölcsönösen együttműködve, a jóhiszeműség és a tisztesség elvének, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének megfelelően kötelesek eljárni. Kötelesek ezen felül tájékoztatni egymást minden olyan tényről és körülményről, amely a másik fél számára lényeges lehet.

  Amennyiben a jelen ÁSZF egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenek, vagy a vonatkozó szabályoknak nem megfelelőek lennének, az a többi rendelkezés érvényességét érintetlenül hagyja. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érvénytelennek minősülő rendelkezést egy jogilag megengedett rendelkezéssel helyettesítik, amely tartalmilag a lehető legjobban megközelíti az eredeti rendelkezés tartalmát.  

  A jelen ÁSZF alapján létrejött jogviszonyokra a magyar jog irányadó, mellyel összefüggő jogviták elbírálására hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, avagy a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagosan illetékes.

 1. Törvényi hivatkozások

Az ÁSZF-re különösen, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól;

Adatkezelés: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.); Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének (GDPR);

Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Jótállás: 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet;

Szerzői jogok: 1999. évi LXXVI. törvény.